Integritet och säkerhetspolicy

Den här policyn handlar om hur vi som företag värnar om din integritet och säkerthet när du besöker- och genomför köp över vår hemsida.

Alla referenser till "vår", "oss", "vi" eller "företag" i denna policy bedöms hänvisa till Labels4Kids.

Vi strävar efter att skydda dina personlig integritet. Vi tillhandahåller denna integritetspolicy för att hjälpa dig att förstå vad vi kan göra med den information och de uppgifter som vi får från dig. Genom att ge dina personuppgifter till oss samtycker du till vår Integritetspolicy. Om du ej samtycker till denna policy, var god och avsluta ditt besök av hemsidan nu.

Denna integritetspolicy är införlivad i, och en del av de villkor, runt användandet av vår webbplats i allmänhet. Vi kan komma att använda din information för de ändamål som anges nedan.

Då och då kan vi behöva uppdatera vår integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar denna sida för att se till att du har läst den senaste versionen. 

Vad vi samlar in 

Följande information kan komma att samlas in:

-       Namn

-       Kontaktinformation (inklusive epostaddress)

-       Demografisk information som postkod,

-       Annan information relevant, som

Den här information som kan vi få del av när du kontaktar oss över vårt kontaktformulär, över e-post, när du registrerar ett konto på vår webbplats, när du lägger in en beställning eller när du går med i vårt nyhetsbrev.

Du har möjlighet att själv bestämma om du vill ta emot meddelanden eller nyhetsbrev från oss.

Genom att tillhandahålla personlig information till oss förstår du och samtycker du till överföringen av sådan personlig information, samt insamling och behandling av sådan information i andra länder eller territorier. All behandling av information från våran sida kommer vara i överenstämmelse med denna integritetspolicy


En sådan överföring och behandling av oss kommer att vara i överensstämmelse med denna integritetspolicy.

Användning av Cookies

Vi använder "cookies" för att hjälpa oss att samla in och spara information om besökare på vår sajt så att vi kan erbjuda dig som kund och besökare en bättre användarupplevelse. En cookie är en liten datafil som vår server skickar till din webbläsare när du besöker webbplatsen. En cookie kan göra så att vi kan sammanställa och rapportera statistik om hur vår hemsida används till 3:e handsverktyg som Google Analytics som en del i vårt arbete att kontinuerligt förbättra vår hemsida.

Användning av Information

Vi kan komma att använda information som samlas in från dig på följande sätt:

Transaktionsändamål - Vi kan använda din personliga information för att svara på dina frågor och för att hantera transaktioner som kreditkortsbetalningar för alla varor som du beställer från oss eller någon av våra försälkare, eller för fullgörandet av sådana transaktioner (t.ex leverans). Den personliga informationen du lämnar kan användas av en auktoriserad försäljare för att fullgöra den beställningen

Marknadskommuniation/reklam - Vi kan använda din personliga information för att då och då kommunicera med dig om våra produkter och tjänster. Däremot kommer du alltid att kunna välja om du vill ta emot eller inte ta emot sådana meddelanden när du först ge personlig information till oss. Du kan också avsluta och be oss om att inte skicka sådan information till dig (se "Avsluta Prenumeration" nedan).

Analys – Information kan ibland användas till att analysera hur manga besökare vi får till vår webbplats samt från vilken typ av enhet eller källa de kom ifrån innan de besökte vår hemsida (t.ex. från mobiltelefon, e-mail nyhetsbrev eller från surfplatta). Sådan information samlas alltid in anonymt utan någon information som kan binda dig till ett besök så att din identitet skyddas. Information om våra besökare kan vi komma att använda för att förbättra vår hemsida.

Tredjepartserbjudanden – Skulle vi arbeta med en tredje part kommer vi alltid fråga dig om din tillåtelse innan några meddelanden skickas från denna tredje part.

Försäljningar och Överföringar - I händelse av en försäljning av företaget eller en förändring i form av kontroll, överföring av tillgångar, omorganisation eller likvidation kan vi komma att överföra, sälja elelr tilldela till tredje part information om din relation med oss, inklusive personlig information som du ger som en del av denna överföring.

Administration och Datahantering - Vi kan komma att överföra din personliga information till en tredje part som en del av vårt sekretessarbete när vi utför något av arbetena ovan med en tredje part (t.ex administration av en marknadsföringskampanj).

Juridiska Ändamål - Vi kan avslöja din personliga information om vi måste göra det  enligt lag, eller om vi tror att en sådan handling är nödvändig för att skydda eller försvara eller värna om våra intressen eller våra kunders eller användares intressen.

Ditt godkännande av våra villkor som beskrivits i denna integritetspolicy innbär ditt beviljande av samt samtycke till användning av din personliga information för de syften som beskrivs ovan.

 

Avsluta kommunikation/prenumeration

Du har alltid möjlighet att avsluta eller be om att inte få kommunikation, meddelanden eller epost från oss. Om du vill göra detta emailar du [email protected] eller skriv till oss

Labels4Kids.se, Ground Floor, 5 Pitt Terrace, FK8 2EZ, Stirling, Scotland, United Kingdom

 

Säkerhet

Vi tar säkerhet på största allvar och vi vidtar ständigt försiktighetsåtgärder för att hålla din personliga information säker. Vi har infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda den information som vi samlar in. Men på grund av internets öppna natur kan vi inte garantera att kommunikation mellan dig och oss, eller information lagrad på våra servrar, kommer att vara fri från otillåten tredje parts tillgång.

Om vi tror att säkerheten av din personliga information som är i vår ägo eller kontroll har äventyrats kan vi informera dig om det. Om detta sker så skulle vi försöka göra det så fort som möjligt under omständigheterna och om vi har din e-post adress så informerar dig via e-post. 

 

Tillgång till din Information

På din begäran eller när lagen kräver att vi gör det kommer vi att bekräfta vilka personuppgifter vi har om dig, uppdatera din information, ta bort din information och/eller rätta till alla felaktigheter om du kontaktar oss. Du kan kontakta oss på [email protected]. Vi kommer att göra allt för att svara på din förfrågan inom rimlig tid.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser utanför vår kontroll. Observera att vi inte har någon kontroll över dessa webbplatser och vår integritetspolicy inte gäller för dessa webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn och villkor för länkade eller refererade webbplatser du besöker. Vi accepterar inte länkar från eller till webbplatser med vuxenrelaterat material.

****************************

***************************

*****************************

© Labels4Kids, PO Box 21541, Stirling, Skottland, FK7 9YR. 2004-2018. All rights reserved.
Version 5 daterat 21.05.18